Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/04/24 23:59:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Gniazdo Kieleckie Zlot ZHP Gdańsk 2018

Formularz zgłoszeniowy dla Gniazda Chorągwi Kieleckiej na Zlot ZHP Gdańsk 2018

Termin: 06-16.08.2018r
Cena: 660zł + koszty transportu

Zgłaszać należy patrole jednolite metodycznie (Z,H,HS,W)
Zgłoszenie wymaga podania danych 9 uczestników i 1 pełnoletniego patrolowego, który będzie opiekunem w trakcie wypoczynku. 

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 39
Można zgłosić jeszcze 8729 osób
Liczba zgłoszonych osób: 271 / 9000
Liczba zgłoszeń: 39 / 1000
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-04-24 23:59
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię , Nazwisko , PESEL , Ulica , Nr domu , Nr mieszkania , Kod pocztowy , Miasto , Seria i numer dowodu osobistego , Data urodzenia , Miasto urodzenia , Numer kontaktowy telefonu , Numer ewidencji ZHP , Stopień instruktorski , Metodyka zgłaszanego patrolu , Rozmiar koszulki , Specjalne potrzeby żywieniowe , Istotne informacje zdrowotne ,